21th Century skills

In Nederland zijn scholen binnen het primair onderwijs actief bezig om inhoud te geven aan de denkbeelden van de 21st Century Skills in zijn algemeenheid, en digitale geletterdheid in het bijzonder.

Onderzoek heeft uitgewezen dat een relatie bestaat tussen typevaardigheid en digitale geletterdheid. Binnen de beschrijving van de ICT basisvaardigheden in het curriculum van de toekomst wordt letterlijk verwezen naar de noodzaak van kennis van - , en vaardigheid op, het toetsenbord.

Daarnaast heeft een aantal onderzoeken plaatsgevonden met betrekking tot het belang van typevaardigheid voor jonge mensen waar de volgende conclusies uit zijn voorgekomen;

 • Het correct gebruik maken van een toetsenbord is één van de belangrijkste vaardigheden voor computergebruikers. (bron: Sandberg- Diment)
 • Blindtypen heeft een positieve invloed op stellen en spellen. (bron: Van der Meijden)
 • Ook de scores bij digitale toetsen en rekentaken gaan omhoog. (bron: Banken)
 • Minder lichamelijke klachten, focus op taak & inhoud. (bron: Peters)
 • Vergroting zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen bij dyslectische kinderen. (bron: Bennik)

The House of Typing heeft een concept typevaardigheid ontwikkeld waarbij aangehaakt wordt aan de bovengenoemde ontwikkelingen binnen het primair onderwijs ten aanzien van visie, opzet, inhoud en organisatie. Kernelementen daarbij zijn:

 • Het verbinden van oefenen op school en thuis door het gebruik maken van een digitaal platform,
 • zelfverantwoording neerleggen bij leerlingen maar hen tegelijkertijd wel alle instrumenten aanreiken om hieraan tegemoet te komen,
 • aanpassing van het vaardigheidsprogramma aan de individuele mogelijkheden van de leerlingen,
 • een extreem intensieve begeleiding binnen het typeprogramma (365 dagen per jaar),
 • het betrekken van alle bij het kind betrokken partijen bij het leerproces en
 • het voortdurend rapporteren aan de school en ouders over de voortgang binnen de trainingen.

Op basis van deze kernelementen ontwikkelt The House of Typing typevaardigheidsprogramma?s voor scholen binnen het primair onderwijs.