Stappenplan en prijzen

Onze hele dienstverlening is er op gericht om u probleemloos in staat te stellen de typtrainingen aan de leerlingen van uw school aan te kunnen bieden.

Dit betekent dat alles in het werk wordt gesteld om de organisatie van uw school op geen enkele wijze te belasten, onafhankelijk of u als school de trainingen voor uw leerlingen betaalt of dat de trainingen facultatief worden aangeboden en de ouders betalen.

Stap 1

U kiest een training die bij uw school past.

In het vaste aanbod van de school

Uitvoering

De leerlingen doen hun training geheel thuis en/of in combinatie met groepsbijeenkomsten op school.

Begeleiding

Onze docent begeleidt uw leerlingen actief en passief, 7 dagen in de week, 365 dagen per jaar. Gemiddelde responstijd, 4 uur.

Prijs per leerling

€ 50
Facturering aan school.

In het vaste aanbod van de school inclusief real-time begeleiding

Uitvoering

De leerlingen doen hun training thuis in combinatie met groepsbijeenkomsten op school.

Begeleiding

Onze docent begeleidt uw leerlingen actief en passief, 7 dagen in de week, 365 dagen per jaar. Gemiddelde responstijd, 4 uur.

Respons binnen vijf minuten. Daarnaast de gebruikelijke 7 dagen per week begeleiding (zie blok links).

Gedurende de groepsbijeenkomsten is de responstijd gemiddeld 1 minuut.

Prijs per leerling

€ 60
Facturering aan school.

"Ter vrije keuze" van leerlingen en ouders

Uitvoering

De leerlingen doen hun training geheel thuis en/of in combinatie met groepsbijeenkomsten op school.

Begeleiding

Onze docent begeleidt uw leerlingen actief en passief, 7 dagen in de week, 365 dagen per jaar.

Prijs per leerling

Tussen € 50 en € 99,95
Facturering aan ouders.

* Prijs bepaald op basis van gemiddelde financiële draagkracht ouders.
* Als ouders niet kunnen betalen, gratis deelname. Geen enkele leerling wordt uitgesloten.
* Betaling in 12 maandelijkse termijnen mogelijk.

Stap 2

Het informeren van leerlingen en ouders.

Wij dragen zorg voor informatiepakketten voor de leerlingen waarin zij geïnformeerd worden over de inhoud en opzet van de training. In het geval van "vrije keuze" is een inschrijfformulier bijgevoegd dat na circa 10 dagen door de leerlingen kan worden ingeleverd op school.

Indien gewenst kan een informatiebijeenkomst voor ouders (en kinderen) door ons verzorgd worden waarbij wij wijzen op het belang van typvaardigheid en waarbij de opzet van de training wordt uitgelegd.

Stap 3

Het starten van de leerlingen met de training.

Wij sturen een welkommail met inlogcodes naar de leerlingen zodat zij kunnen starten. Dat doen wij op basis van:

  • De leerlingenlijst die wij van de school hebben ontvangen (bij vast aanbod)
  • De ingevulde papieren inschrijfformulieren (bij vrije keuze)
  • De ingevulde digitale inschrijfformulieren via onze site (bij vrije keuze)

Stap 4

Het factureren.

Wij sturen een factuur voor de training:

  • Een totaalfactuur naar de school bij vast aanbod
  • Individuele facturen naar de ouders bij vrije keuze

Afhankelijk van welke trainingsvorm u heeft gekozen, verloopt het trainingsproces zonder dat de organisatie van de school op enigerlei wijze hierdoor belast wordt. U wordt periodiek geïnformeerd over de voortgang binnen de trainingen.