Stappenplan en prijzen

Onze hele dienstverlening is er op gericht om u probleemloos in staat te stellen de typtrainingen aan de leerlingen van uw school aan te kunnen bieden.

Dit betekent dat alles in het werk wordt gesteld om de organisatie van uw school op geen enkele wijze te belasten, onafhankelijk of u als school de trainingen voor uw leerlingen betaalt of dat de trainingen facultatief worden aangeboden en de ouders betalen.

Stap 1

U kiest een training die bij uw school past.

Groepstraining, ter vrije keuze en voor rekening van ouders

Uitvoering

De leerlingen worden groepsbijeenkomsten aangeboden op school (naschools?). Ook thuis wordt aan de training gewerkt

Begeleiding

Onze docent begeleidt gedurende de bijeenkomsten realtime. Op elke vraag van een leerling volgt gemiddeld binnen 1 minuut een respons. De begeleiding van de groep kan daardoor door een niet didactisch geschoold persoon plaatsvinden (ouder?). Buiten deze bijeenkomsten begeleidt onze docent uw leerlingen actief en passief, 7 dagen in de week, 365 dagen in het jaar.

Prijs per leerling

€ 80 Facturering aan de ouders.

* Betaling in 12 maandelijkse termijnen mogelijk.

In het vaste aanbod van de school inclusief real-time begeleiding

Uitvoering

De leerlingen doen hun training thuis in combinatie met groepsbijeenkomsten op school.

Begeleiding

Onze docent begeleidt uw leerlingen actief en passief, 7 dagen in de week, 365 dagen per jaar. Gemiddelde responstijd, 4 uur.

Respons binnen vijf minuten indien leerlingen op school typen. Daarnaast de gebruikelijke 7 dagen per week begeleiding (zie blok links).

Gedurende de groepsbijeenkomsten is de responstijd gemiddeld 1 minuut.

Prijs per leerling

€ 55
Facturatie aan school.

Thuistraining, ter vrije keuze en voor rekening van ouders

Uitvoering

De leerlingen doen hun training geheel thuis.

Begeleiding

Onze docent begeleidt uw leerlingen actief en passief, 7 dagen in de week, 365 dagen per jaar.

Prijs per leerling

Tussen € 55 en € 119
Facturatie aan ouders.

* Prijs bepaald op basis van gemiddelde financiŽle draagkracht ouders.

* Betaling in 12 maandelijkse termijnen mogelijk.

Stap 2

Het informeren van leerlingen en ouders.

Wij dragen zorg voor informatiepakketten voor de leerlingen en ouders. Binnen deze pakketten is de inschrijfcode van uw school vermeld. Via onze site kunnen de leerlingen zich inschrijven met deze code. Leerlingen worden als leerlingen van uw school aangesproken en krijgen de cursusprijs te zien die met uw school is afgesproken.

Indien gewenst kan een informatiebijeenkomst voor ouders (en kinderen) door ons verzorgd worden waarbij wij wijzen op het belang van typvaardigheid en waarbij de opzet van de training wordt uitgelegd.

De eerste groepsbijeenkomst zijn wij fysiek aanwezig om de opstart probleemloos te laten verlopen.

Stap 3

Het starten van de leerlingen met de training.

Wij sturen een welkommail met inlogcodes naar de leerlingen zodat zij kunnen starten. Dat doen wij op basis van:

  • De leerlingenlijst die wij van de school hebben ontvangen (bij vast aanbod)
  • De ingevulde digitale inschrijfformulieren via onze site (bij vrije keuze en naschools)

Stap 4

Het factureren.

Wij sturen een factuur voor de training:

  • Een totaalfactuur naar de school bij vast aanbod
  • Individuele facturen naar de ouders bij vrije keuze

Afhankelijk van welke trainingsvorm u heeft gekozen, verloopt het trainingsproces zonder dat de organisatie van de school op enigerlei wijze hierdoor belast wordt. U wordt periodiek geÔnformeerd over de voortgang binnen de trainingen.