Ervaringen van scholen

Susanne Hansen-Commandeur

Directeur openbare basisschool Het Palet, Rucphen

Wij vinden toetsenbordvaardigheid voor onze kinderen heel erg belangrijk. Wij betalen dan ook als school de typetrainingen voor onze groep 6-leerlingen. Ik heb meerdere aanbieders vooraf overwogen maar ik heb bewust gekozen voor The House of Typing. Zij denken met ons mee en wij worden voortdurend gerapporteerd over de voortgang binnen de typetrainingen waardoor wij ook als school onze leerlingen voortdurend kunnen motiveren. Ik denk dat dit bijdraagt aan het succes van het typen op onze school. Wij vinden het heel plezierig dat tegenwoordig vanaf groep 6 al onze leerlingen hun werkstukken op de computer maken.

Corstiaan de Jong

Directeur school met de bijbel, Sommelsdijk

Wij zijn in gesprek gekomen met The House of Typing en dat was een goed gesprek. Wij hadden de indruk dat zij precies konden invullen wat wij wilden. Wij hebben toen een klein aantal leerlingen een testtraject laten ondergaan en dat heeft dit beeld bevestigd. Nu bieden wij de trainingen vast aan onze groep 6 leerlingen aan. Voor ons is van grote waarde dat wij periodiek volledig ge´nformeerd worden over de voortgang van de kinderen op individueel niveau. Dat stelt ons in staat om, daar waar nodig, onze leerlingen te helpen om hun training tot een succes te maken.

Edwin Methorst

Directeur CBS De Sluis, Zeist

Wij vinden als school het typevaardig maken van onze leerlingen zeer belangrijk. Wij hebben in The House of Typing een partner gevonden die dit voor ons regelt op een manier die past binnen onze visie op onderwijs; resultaatgericht, effectief, transparant en meetbaar.

Alice Bos

Leerkracht SMDB De Bron, Gouderak

Wij vinden als school typevaardigheid voor onze leerlingen belangrijk. Daarom maken wij al een aantal jaren elke week tijd vrij om onze kinderen op school te laten leren typen. Elke week werken de kinderen 45 minuten aan een eiland en maken ze het thuis af. The House of Typing begeleidt de kinderen op afstand. Dat gaat heel erg plezierig.

Het effect is dat kinderen weten dat ze het samen doen. Samen gaan ze een eiland verder en samen kunnen ze de ervaringen van de cursus delen.

Mijn ervaring is dat kinderen, waarvan je het niet altijd verwacht, gedurende de typecursus er in groeien. Trotse en blijde gezichten zien van kinderen die een succeservaring hebben gehaald is het mooiste aan het vak van leerkracht.

Maas van Beek

directeur IKC De Wereldwijzer, Dordrecht

Wij willen als school graag investeren in de typevaardigheid van onze kinderen. Wij hebben dit jaar een pilot lopen met typetrainingen die wij voor onze leerlingen betalen maar die zij wel thuis doen. Wij hebben voor The House of Typing gekozen omdat wij het idee hebben dat zij begrijpen wat wij als school willen. Ook de betaalbaarheid van de trainingen is voor ons belangrijk. Ik vind hun programma uitdagend voor de kinderen. Ik ervaar de begeleiding van - en feedback naar de kinderen als positief. Ook de feedback naar de school is plezierig. Ik heb inmiddels wel geleerd dat, bij kinderen met ouders die wat minder stimulerend optreden, de typeresultaten minder worden. Daarom wil ik in de toekomst kinderen de mogelijkheid geven om op school hun training te doen.

Robert Stewart

Directeur OBS Nicolaas Beets, Rijswijk

Wij zijn blij met The House of Typing als leverancier van onze typetrainingen. Zonder dat onze organisatie belast wordt zorgen wij samen met hen er voor dat de drempel voor leerlingen om typevaardig te worden zodanig laag is dat de training voor onze kinderen bereikbaar is.

Martine Slobbe

Directeur CBS De Bongerd, Ridderkerk

Wij hebben indertijd gekozen voor The House of Typing op basis van een goed inhoudelijk gesprek. Het feit dat heel veel scholen binnen mijn regio al met jullie werkten was voor ons een reden om met The House of Typing verder te gaan. Ik vind het plezierig dat zij het werk uit handen van de scholen nemen maar wel altijd terugkoppelen zodat het typen iets wordt wat we samen doen. Daardoor ontstaat een vertrouwensband. Ik heb de mening van de ouders gepeild en die is onverdeeld positief.

Esther Meesters

Directeur Eerste Montessorischool, Bergen op Zoom

Na het laten uitvoeren van een aantal testtrajecten hebben wij als school besloten onze leerlingen van groep 6 trainingen typevaardigheid aan te bieden. Dat is eigenlijk best een succes geworden en dat heeft naar mijn idee sterk te maken met het feit dat mijn leerkrachten van groep 6 zich betrokken voelen bij het typen. Zij hebben kinderen, die dat nodig hadden, flink gemotiveerd. Dat konden wij omdat wij voortdurend zijn ge´nformeerd over de voortgang van de trainingen door middel van de periodieke rapportage die wij steeds ontvangen. Na het eerste jaar hebben wij met de kinderen en de ouders geŰvalueerd. Hieruit blijkt dat ouders en leerlingen waarderen dat wij als school deze dienstverlening aanbieden. Ook inhoudelijk zijn kinderen en ouders in nagenoeg alle gevallen te spreken over de training