Wij werken voor scholen!

Scholen zijn belanghebbende bij het maximaal verspreiden van typevaardigheid onder hun leerlingen. Om die reden heeft The House of Typing een nieuw concept van training ontwikkeld dat zich specifiek richt op de huidige behoeftes van scholen, onafhankelijk of de scholen zelf of ouders betalen.

Kernelementen hierbij zijn; ontzorgen van de school (kinderen doen, tenzij anders is gewenst, de training thuis) , maximale verspreiding van typevaardigheid, geborgde toegankelijkheid voor elke leerling, intensieve adaptiviteit en permanente begeleiding (365 dagen per jaar).

Sinds januari 2015 hebben meer dan 500 scholen ons concept omarmd. Onze methode overtuigt!

Geïnteresseerd of benieuwd naar de mogelijkheden?

Onze succesfactoren

Ons partnership met scholen

Samen maken wij een succes van typen!

Wij beschouwen scholen als onze partners en niet als doorgeefluik van folders. Onze scholen staan (zichtbaar) vol achter het typen. Wij kiezen een trainingsvorm die bij de school past, verspreiden geen folders, leggen voortdurend verantwoording af en brengen daarmee typevaardigheidstraining op een hoger niveau.

Het "ontzorgen" van scholen

"Onze scholen" steunen het typen maar de organisatie van de scholen wordt op geen enkele wijze belast. Tenzij anders gewenst, doen leerlingen de training volledig thuis. Na het terugontvangen van de inschrijfformulieren gaan de trainingen van start en wordt de school periodiek gerapporteerd over de voortgang. Arbeid wordt op geen enkele wijze van de school gevraagd.

Onze dienstverlening draagt bij aan het kwaliteitsbeeld van de school

Extreem intensieve begeleiding

Zowel actieve als passieve begeleiding gedurende 365 dagen per jaar. Op elk bericht van een cursist binnen het programma wordt dezelfde dag gereageerd.

Intensieve adaptiviteit

Voortdurende aanpassing van het niveau van de training naar de mogelijkheden van de individuele cursist.

Voortdurende rapportage over voortgang

  • Naar leerling (wekelijks)
  • Naar ouders (tweewekelijks)
  • Naar school (volgens afspraak)

De prijs en het borgen van toegang voor elke leerling

Haalbare prijs voor de school

De prijs die aan de scholen wordt gefactureerd als zij het typen vast in het aanbod opnemen bedraagt per cursist 50 euro.

Haalbare prijs voor ouders

De prijs die aan ouders wordt gevraagd bij "vrije keuze" voor de training is gebaseerd op de gemiddelde financiële draagkracht van de ouders. Daarnaast mag in 12 maandelijkse termijnen betaald worden. De cursusprijs varieert van 50 euro tot 99,95 euro (reguliere prijs).

Kosteloze deelname

Als desalniettemin ouders niet in staat zijn om de cursuskosten te dragen neemt hun kind, op aangeven van de school, kosteloos aan de training deel. Geen enkel kind staat buitenspel!

Betrekken en adviseren van ouders

Elke 2 maanden contact met ouders van cursisten die onvoldoende presteren.

Ouders worden steeds gestimuleerd om hun kinderen te motiveren.

Serious game

Cursisten gaan eilanden veroveren, waarbij schatten kunnen worden gewonnen voor op het “eigen eiland”. In de training zijn leuke spelletjes opgenomen.

Positieve wekelijkse rapportage

Elke week krijgen de leerlingen per mail een positief bericht over hoe goed ze hebben gepresteerd in de week daarvoor.

Enthousiaste begeleiding

De dagelijkse begeleiding door onze leerkrachten is altijd positief, motiverend en zo nodig opbeurend.
7 dagen per week, 365 dagen per jaar.

Groepsdynamiek

Cursisten kunnen elkaar uitdagen voor het doen van een game, cursisten kunnen door middel van een verrekijkertje kijken naar de verzamelde schatten op de eigen eilanden. Niet gericht op competitie maar op het voldoende stimuleren om nog beter te gaan typen.

Adaptiviteit

Op basis van een voortdurende analyse van de typeresultaten van de cursisten wordt het niveau van de training op individuele basis aan gepast. Onze cursisten werken niet onder of boven hun niveau maar krijgen de training die bij hun mogelijkheden past.

Hulp van ouders

De ouders worden voortdurend gerapporteerd en geadviseerd hoe zij hun kind kunnen helpen en kunnen stimuleren bij de typetraining.

Financieel haalbaar

De prijs die aan ouders wordt gevraagd voor de training is gebaseerd op de gemiddelde financiële draagkracht van de ouders. Daarnaast mag in 12 maandelijkse termijnen betaald worden.

Als ouders desalniettemin niet in staat zijn om de cursuskosten te dragen, doen hun kinderen kosteloos mee.

Er staat geen enkele leerling buitenspel!

Betrokkenheid

  • Een keer in de twee weken krijgen de ouders een rapportage over de voortgang van de training tot dan toe van hun kind.
  • Een keer in de twee maanden krijgen de ouders een advies over hun mogelijke bijdrage in het vervolg van de training vanaf dat moment.
  • Ouders worden voortdurend gestimuleerd om hun kinderen te motiveren met hun training.
 

Spelenderwijs leren typen

The House of Typing Kids is dé uitdagende online typecursus voor kinderen vanaf ongeveer 10 jaar. Kinderen leren met tien vingers blind typen en ze ontvangen een certificaat als afsluiting van de cursus.

Geen saaie overtik-oefeningen meer maar een aantrekkelijk programma om op een leuke en effectieve manier een meester te worden op het toetsenbord. Via internet, je doet het wanneer het jou uitkomt op de door jou gewenste plaats. Maar wel extreem begeleid door jouw docent die jou enthousiast houdt en je begeleidt naar de eindstreep.

Bekijk het filmpje hier links om een indruk te krijgen van de cursus.